Onderzoek

In het kader van haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit van Amsterdam heeft Marcia in samenwerking met de KNHS de gevolgen van een val bestudeerd. Hieronder volgt een samenvatting van het onderzoek:

De psychische gevolgen van een val

De paardensport kenmerkt zich door de kunst van het vallen en weer opstaan. Dat is iets wat elke beoefenaar ervan zal beamen. Over het algemeen is paardrijden een weinig blessuregevoelige sport. Als het echter mis gaat, gaat het dikwijls goed mis. Lichamelijk letsel na een val van een paard kan behoorlijk ernstig zijn, maar onbekend was het effect hiervan op de psyche.

De animo voor dit onderwerp was groot. Binnen een week meldden bijna 400 mensen zich aan voor deelname aan het onderzoek, waarvan er uiteindelijk 93 daadwerkelijk meededen. Zij waren allemaal tamelijk recent van hun paard gevallen en vulden allerlei online vragenlijsten in.

Er werden twee verschillende dingen gemeten: psychische klachten en mogelijke voorspellers daarvan. Zo kwam naar voren dat maar liefst 81.7% van de deelnemers de val als traumatisch had ervaren, een hoog percentage! In geringe mate (4.3%) werd voldaan aan de criteria van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Opvallend was ook dat 17.2% van de deelnemers depressieve klachten rapporteerde.

Tot zover de metingen wat betreft psychische klachten na een val van een paard. In de praktijk is het nuttig om te weten welke factoren ervoor zorgen dat je in meer of mindere mate vatbaar bent voor de mogelijke psychische klachten na een val. Die factoren heten voorspellers en zijn ook onderzocht. Sociale steun en het zelfvertrouwen in het paardrijden bleken beschermende factoren te zijn voor het ontwikkelen van psychische klachten. Lichamelijk letsel kwam juist als risicofactor naar voren.

Wat dit betekent? Dat een val van een paard serieus genomen dient te worden. Het kan een behoorlijk grote impact hebben, niet alleen op lichamelijk gebied. Een val van een paard kan in verband gebracht worden met zowel angstklachten, als stemmingsklachten. Iemand kan dus erg bang en somber worden. Dit is ongeacht niveau, leeftijd of discipline. Als iemand lichamelijk letsel oploopt na de val, kan dat het risico op psychische klachten vergroten. Zelfs als dat letsel helemaal niet zo ernstig is!

Gelukkig weten we ook wat kan helpen om het risico op psychische klachten na een val te minimaliseren: Iemand steunen door erover te praten en te helpen. Van groot belang is ook om aandacht te hebben voor het zelfvertrouwen van iemand die gevallen is. Dat betekent dat er soms een flinke stap terug moet worden gedaan. Dat lijkt misschien frustrerend, maar zal er op de lange termijn voor zorgen dat het plezier in het rijden kan worden behouden.

Nog meer lezen? Het gehele onderzoeksverslag vind je hier.

IMG_0924